Ном зүй

  1. Орчин үеийн анагаах ухааны анаболик эмчилгээ, Уильям Н. Тэйлор. MD, хуудас 75-120
  2. Эм, эмч, биеийн тамирын дасгал, Жон А. Томас, Хуудас 27-30 хянан засварласан
  3. Osteoporosis: Эмгэг жам ба Удирдлага, RM Francis, хуудас 101-130